ÚVOD     PROFIL     PROJEKTY     REALIZACE     KONTAKT     

úvod

          Každé jednotlivé místo, po kterém chodíme, kde spíme, pracujeme, staráme se o děti, milujeme, je absolutně unikátní a má své nezapomenutelné " genius loci - duch místa ". A každé toto místo je unikátní i v čase. O minutu, vteřinu později se nám stejný prostor může zdát zcela odlišný třeba jen proto, že ho právě užívají jiní lidé nebo zrovna zajde slunce za mraky. Měli bychom ke každému místu přistupovat tak, abychom tuto jeho unikátnost a ducha nezahubili, spíše naopak - ještě více znásobili a rozvinuli. A právě architekt by měl být tím, kdo svým přístupem, myšlenkami a představami vytvoří unikátní dílo s ohledem na genius loci daného prostředí.

          To však není jediná úloha architekta. Jeho prvotním úkolem je zprostředkovat klientu takové podmínky v navrhovaném prostředí, aby se tam vždy cítil podle svých přání a představ. To vše je však potřeba skloubit s výrazovými prostředky architektury, které nemusí být vždy jen soudobé. Dobrá architektura může vzniknout i v prostředí historickém, za použití elementů historizujících či historických, případně přímo památkově chráněných. Ke kvalitnímu architektu by se neměl bát přijít ani člověk, mající zálibu ve zdobných ornamentech či stavbách tradičních, nenápadných. I to lze řešit vkusně, s ohledem na okolí a styl doby.

          Nesmíme rovněž opomenout, že architekt je, po realitním makléři, většinou první osoba, která se daným prostředím zabývá a z jehož návrhů se vychází při následné realizaci záměrů. Může sehrát i roli poradce již při výběru pozemku, domu či bytu. Dokáže účinně zhodnotit orientaci ke světovým stranám, velikost nemovitosti, její architektonickou či urbanistickou hodnotu, stavebně technický stav objektu a v neposlední řadě také cenu za objekt ve stávajícím stavu i za budoucí rekonstrukci či novostavbu.

          Nedílnou a nezbytou součástí práce architekta na studiích, projektech i realizacích je úzký kontakt se zadavatelem i místem budoucí stavby.         d.s.v. studio je architektonickým ateliérem, působícím zejména v okolí Příbrami, Prahy, ale i jinde. Zabývá se zpracováním všech typů projektové dokumentace, a to od prvotního kontaktu s klientem již při výběru vhodné nemovitosti až po samotnou realizaci stavby. Stavební část projektové dokumentace je zajištěna úzkou spoluprací s příbramskou projekční firmou Ateliér PS. Spolupracujeme také s externími projektanty - specialisty, zpracovávajícími dílčí projekty vodovodu, kanalizace, plynu, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky, požárního zabezpečení i rozpočty a statické posudky. Na přání klienta rovněž zajistíme geodetické zaměření pozemku či objektu. Nebojte se ale na náš ateliér obrátit třeba jen s žádostí o návrh koupelny či o radu s barevným řešením interiéru.typy projektové dokumentace:

 • studie včetně vizualizace
 • projektová dokumentace pro územní, stavební řízení
 • realizační projekty
 • projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění výběru dodavatelů
 • poradenská činnost ve všech stupních zpracování projektu • studie a projekty:

 • interiéry včetně návrhů atypických prvků, design
 • byty
 • rodinné domy, chaty
 • bytové domy
 • polyfunkční objekty
 • bary, restaurace, kluby
 • prodejny
 • hotely
 • administrativní a bankovní budovy
 • stavby a interiéry pro dětská zařízení