d.s.v. studio 
Ing. arch. Dominika Šmatláková Vranovičová

"Navrhneme Vám příjemné a praktické prostory okořeněné zajímavým řešením a designem."

  • 1974 - nar. v České Lípě

  • 1988-92 - Gymnázium Česká Lípa

  • 1992-1999 - ČVUT Praha - Fakulta architektury

  • 1997 - stáž na L'école d'architecture de Nantes

  • 1997 - stáž v ateliéru Barré-Lambot Nantes

  • od 1994 - spolupráce s Ateliérem PS

  • 1999-2004 - Gradus Praha s.r.o. se zaměřením na komerční interiéry

  • od 2004 - vlastní praxe - d.s.v. studio

  • 2016-2022 - spolupráce s ateliérem 2DK s.r.o.

  • 2009-2022 - Design Pro Děti včetně eshopu

Co PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT

Zde se můžete dočíst více o průběhu naší spolupráce.

Příprava, úvod

v řádu dnů

Interiér - od 1 000 Kč
Stavba - od 1 500 Kč
Cestovné
              - v okolí Příbrami zdarma
              - 8 Kč / 1 km jízdy

Interiér: Po telefonickém kontaktu, kdy si vzájemně sdělíme základní informace, Vám zašleme cenovou nabídku, po jejímž odsouhlasení se sejdeme na osobní schůzce na místě stavby. V případě větší vzdálenosti se někdy lze obejít i bez osobní schůzky

Stavba: Nejdříve si zavoláme, povíme si základní informace a domluvíme společnou schůzku na místě stavby.
Po schůzce Vám zašleme cenovou nabídku, jejíž součástí budou i jednotlivé fáze projektové dokumentace včetně případného stavebního řízení.

Průzkum a zaměření

1-2 týdny

Interiér - od 3 000 Kč
Stavba - od 8 000 Kč
                 (v rozsahu RD)
Cestovné
              - v okolí Příbrami zdarma                - 8 Kč / 1 km jízdy

Interiér: Součástí průzkumu je návštěva místa stavby a osobní konzultace, zhodnocení stavebních poměrů a případně i studium dobových materiálů.

Stavba: Součástí průzkumu pro stavební projekt (například RD) je osobní prohlídka místa stavby, průzkum dostupných dobových materiálů a dokumentace, zajištění podkladů technické infrastruktury (správců sítí), studium závazných podkladů (územní plány, regulativy, podmínky památkové ochrany...), zajištění územně plánovací informace, hydrogeologického a radonového průzkumu apod.

V případě složitějších projektů zajistíme i odborný stavebně-historický průzkum.

Zaměření: Každé práci na studii a následně na projektové dokumentaci, pokud není k dispozici dostatečně kvalitní původní dokumentace, předchází zaměření interiéru nebo objektu. Součástí zaměření je i jeho vynesení do elektronické podoby.

Studie

1-4  týdny

Interiér - od 5 000 / pokoj
                 včetně real. vizualizace
              - od 15 000 / celý byt 
                 bez realist. vizualizace
Stavba - od 25 000 Kč
                 (v rozsahu RD)                                     bez realist. vizualizace
Realistická vizualizace
              - 2-4 000 Kč / záběr

Interiér i stavba: Předložíme studii v domluveném rozsahu (2D/3D zpracování, počet variant, vizualizace .....) a dle následné konzultace i několikrát přepracujeme ke spokojenosti klienta. Pokud jsme přesvědčeni o špatných požadavcích nebo představách klienta, snažíme se vždy o dostatek komunikace. Již v rozsahu studie reflektujeme požadavky památkářů, podmínky regulativů a konzultujeme na příslušných úřadech.

Vizualizace

1-3 týdny

Realistické:
Interiér - 4-10 000 Kč / místnost
Exteriér - 8-12 000 Kč / objekt

Zjednodušené: součástí základní cenové nabídky

Interiér: Vizualizace interiéru zahrnuje již i detailnější představu mobiliáře a vestavěných prvků.

Stavba: Pro vizualizaci exteriéru jsou potřeba podklady ve formě studie nebo st. projektu.

Zjednodušené vizualizace: 
Pro urychlení prací a menší finanční náročnost zpracováváme rovněž tyto rychlejší, méně dokonalé, méně detailní zjednodušené vizualizace.

Realistické vizualizace: 
Zpracováváme samostatně i z vámi donesených podkladů (návrhů). Cena se odvíjí od rozsahu - počtu a velikosti místností, velikosti stavby v případě vizualizace exteriéru nebo složitosti zákresu do fotografie například pro účely památkové péče.

Projekt pro st. řízení a pasportizace staveb

3-12 týdnů

Interiér - od 15 000 Kč
Stavba - od 25 000 Kč

Interiér: Občas je potřeba projekt pro st. řízení i při rekonstrukci bytu - interiéru. Záleží pak na rozsahu stavebních prací podléhajících st. řízení.

Stavba: Většina novostaveb i některé rekonstrukce staveb podléhají stavebnímu řízení. Rozsah projektu bude rozepsán v cenové nabídce - například územní řízení, st. povolení, skutečné provedení stavby.
V případě potřeby jsou součástí projektu i subdodávky od specialistů - například požární bezpečnost stavby, elektroinstalace, vodovod a kanalizace, statika, průkaz energetické náročnosti budovy ...

Pasportizace: Pro legalizaci stavby nebo k účelům rekonstrukce bývá potřeba kompletní zpracování současného stavu objektu.

Projekt pro realizaci, 
rozpočty

4-8 týdnů

Interiér - dle rozsahu
              - 700 Kč / hod
Stavba - dle rozsahu
              - 1000 Kč / hod
Rozpočet - od 4 000 Kč

Interiér: Součástí této fáze je i podrobnější návrh a rozkreslení truhlářských prvků (kuchyně, vestavěného nábytku), výběr osvětlovacích těles, mobiliáře, doplňků, specifikace těchto prvků, případně i výběr přímo na prodejnách.

Stavba (i st. úpravy interiéru): Cena bude stanovena dle dohodnutého rozsahu, který může být velmi podrobný a rozsáhlý nebo jen základní - spárořezy, stavebně-technické detaily, podrobné výkresy profesí apod.. Tato fáze projektové dokumentace je důležitá pro správné provedení stavby, její kontrolu a případné reklamace stavebních prací.

Rozpočty: Nabízíme jak rámcový rozpočet na základě provedené studie (důležitý ve fázi rozhodování o realizaci i například pro účely hypotečních úvěrů), tak podrobný rozpočet dle stavebního projektu (důležitý zejména pro výběrová řízení).

Engineering

dle poměrů v oblasti

Interiér - dle situace
Stavba - obvykle od 10 000 Kč

Interiér: V rámci projektů interiérů se setkáváme se zajištěním souhlasných stanovisek zejména památkové péče a někdy také podání ohlášení stavby, případně zajištění stavebního povolení.

Stavba: Engineering pro klasické stavby zahrnuje často žádost o územně plánovací informaci, zajištění územního řízení, ohlášení stavby, stavebního povolení a s nimi spojená souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců sítí, družstev, sousedů apod. - např. KHS, HZS, ČEZ, Vodovodů a kanalizací, Památkové péče a dalších .....

Poradenství

dle domluvy

Interiér - 700 Kč / hod
Stavba - 1 000 Kč / hod

Nabízíme i poradenství v oblasti interiérů i staveb. V případě odbornějších dotazů je potřeba kontaktovat také specialisty například z oborů statika, elektro, otopné systémy, vzduchotechnika, požární ochrana, EZS, EPS, dotace a energetické úspory, historie architektury, územní plánování a dalších.

INTERIÉR MULTIFUNKČNÍHO POKOJE - PŘÍBRAM

INTERIÉR RODINNÉHO DOMU - BŘEZOVÁ-OLEŠKO

2 BYTOVÉ JEDNOTKY V RODINNÉM DOMĚ - HORNÍ PRYSK

REKONSTRUKCE KOUPELEN V RODINNÉM DOMĚ - DUBNO

PRACOVNA / UČEBNA V RODINNÉM DOMĚ - PŘÍBRAM

RETRO KUCHYŇ S PRACOVNÍM KOUTEM - PŘÍBRAM

KUCHYŇ S PRACOVNÍM KOUTEM V BYTĚ - PŘÍBRAM

LOŽNICE / PRACOVNA PÁNA DOMU - PŘÍBRAM

Ložnice paní domu Příbram

LOŽNICE PANÍ DOMU - PŘÍBRAM

Ložnice paní domu Příbram

DĚTSKÝ POKOJ PRO DVĚ DĚTI - PRAHA REZIDENCE JITŘNÍ

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - PRAHA MODŘANY

KANCELÁŘE SPOLEČNOSTI KOMIX - PRAHA ANDĚL

REKONSTRUKCE FOYER MALÉ SCÉNY DIVADLA ANTONÍNA DVOŘÁKA - PŘÍBRAM

DĚTSKÝ POKOJ TEENAGERA - PŘÍBRAM

INTERIÉR ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE - PRAHA - spolupráce na projektu

Máte-li na nás jakýkoliv dotaz, zde se neváhejte zeptat. Odpovíme co nejdříve a co nejzodpovědněji.
Vaše jméno: Váš e-mail: Vaše zpráva pro nás: Odeslat zprávu

Kontakt


Pod Haldou 174, Příbram VII, 261 01

+420 607 977 886

smatlakova@dsv-studio.cz

Dle dohody